פינוי בינוי

שלמה המלך 89 תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 19 יחידות דיור חדשות

אזור: הצפון הישן

אדריכל: זית לב

סטטוס: בתכנון

היקף: 19 יחידות דיור חדשות

אזור: הצפון הישן

אדריכל: זית לב

הריסת בניין בן 9 דיירות קיימות , ובניית בניין חדש מהיסוד בן 19 יחידות דיור חדשות.

שלמה המלך

פרויקטים נוספים