03-9674546

תמא 38

מוסינזון 1 תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 7 דירות קיימות, הוספת 2 חדשות

אזור: תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 7 דירות קיימות, הוספת 2 חדשות

אזור: תל אביב יפו

שיפוץ בניין מגורים בן 7 דירות והוספת 2 דירות חדשות.

פרויקטים נוספים