פינוי בינוי

בילטמור 8 תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 9 דירות קיימות, הוספת 9 דירות חדשות

אזור: תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 9 דירות קיימות, הוספת 9 דירות חדשות

אזור: תל אביב יפו

שיפוץ בניין מגורים בן 9 דירות והוספת 9 דירות חדשות.

פרויקטים נוספים