פינוי בינוי

הלסינקי 10 תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 19 דירות קיימות, הוספת 22 דירות חדשות

אזור: תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 19 דירות קיימות, הוספת 22 דירות חדשות

אזור: תל אביב יפו

שיפוץ בניין מגורים בן 12 דירות והוספת 11 דירות חדשות.

פרויקטים נוספים