03-9674546

פינוי בינוי

בלוך 30 תל אביב

סטטוס: בשיווק

היקף: בניין בן 8 קומות, 20 יחידות דיור

סטטוס: בשיווק

היקף: בניין בן 8 קומות, 20 יחידות דיור

בלוך 30 תל אביב

פרויקטים נוספים