שרת 86 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 27 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: כיכר המדינה

אדריכל: זית לב

סטטוס: בתכנון

היקף: 27 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: כיכר המדינה

אדריכל: זית לב

הריסת בניין בן 16 דירות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 27 דירות

פרויקטים נוספים