03-9674546

תמא 38

שרת 30 תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 11 דירות קיימות, הוספת 13 דירות חדשות

אזור: תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 11 דירות קיימות, הוספת 13 דירות חדשות

אזור: תל אביב יפו

שיפוץ בניין מגורים בן 11 דירות והוספת 13 דירות חדשות.

פרויקטים נוספים