שרת 30 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 24 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: ינואר 2027

אזור: כיכר המדינה

אדריכל: זית לב

סטטוס: בתכנון

היקף: 24 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: ינואר 2027

אזור: כיכר המדינה

אדריכל: זית לב

הריסת בניין בן 11 יחידות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 24 דירות

פרויקטים נוספים