פינוי בינוי

שרת 15 תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 26 יחידות דיור חדשות

אזור: כיכר המדינה

אדריכל: זית לב

סטטוס: בתכנון

היקף: 26 יחידות דיור חדשות

אזור: כיכר המדינה

אדריכל: זית לב

הריסת בניין בן 13 דירות קיימות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 26 דירות חדשות

שרת 15

פרויקטים נוספים