פינוי בינוי

שינדלר אוסקר 5, תל אביב יפו

סטטוס: אוכלס

היקף: 5 דירות קיימות, הוספת 5 חדשות

אזור: תל אביב יפו

סטטוס: אוכלס

היקף: 5 דירות קיימות, הוספת 5 חדשות

אזור: תל אביב יפו

שיפוץ בניין מגורים בן 5 דירות והוספת 5 דירות חדשות.

פרויקטים נוספים