קליי 10-12 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 52 דירות

צפי אכלוס: ינואר 2027

אזור: כיכר המדינה

אדריכל: זית לב

סטטוס: בתכנון

היקף: 52 דירות

צפי אכלוס: ינואר 2027

אזור: כיכר המדינה

אדריכל: זית לב

הריסת בניין בן 28 דירות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 52 דירות

פרויקטים נוספים