פינוי בינוי

פרופסור שור 3 תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 17 דירות קיימות, הוספת 11 דירות חדשות

אזור: תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 17 דירות קיימות, הוספת 11 דירות חדשות

אזור: תל אביב יפו

שיפוץ בניין מגורים בן 17 דירות והוספת 11 דירות חדשות.

פרויקטים נוספים