פינוי בינוי

פנקס 10 תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 25 יחידות דיור חדשות

אזור: הצפון הישן

אדריכל: יואב מסר

סטטוס: בתכנון

היקף: 25 יחידות דיור חדשות

אזור: הצפון הישן

אדריכל: יואב מסר

הריסת בניין בן 12 דירות ישנות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 25 דירות חדשות

פנקס 10

פרויקטים נוספים