פנקס 10 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 25 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: ינואר 2027

אזור: הצפון החדש

אדריכל: יואב מסר

סטטוס: בתכנון

היקף: 25 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: ינואר 2027

אזור: הצפון החדש

אדריכל: יואב מסר

הריסת בניין בן 12 דירות ישנות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 25 דירות חדשות

פרויקטים נוספים