פינוי בינוי

פומבדיתא 20-22 תל אביב

סטטוס: בשיווק

היקף: 8 קומות, 36 דירות

צפי אכלוס: אוגוסט 2026

אזור: הצפון החדש

אדריכל: גל מרום

סטטוס: בשיווק

היקף: 8 קומות, 36 דירות

צפי אכלוס: אוגוסט 2026

אזור: הצפון החדש

אדריכל: גל מרום

פרויקטים נוספים