עמרם גאון 7 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 13 דירות קיימות, הוספת 5 חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2026

אזור: מרכז העיר

אדריכל: ליאור בן דב

סטטוס: בתכנון

היקף: 13 דירות קיימות, הוספת 5 חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2026

אזור: מרכז העיר

אדריכל: ליאור בן דב

שיפוץ בניין מגורים בן 13 דירות והוספת 5 דירות חדשות

פרויקטים נוספים