03-9674546

תמא 38

עמרם גאון 7 תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 13 דירות קיימות, הוספת 5 חדשות

אזור: תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 13 דירות קיימות, הוספת 5 חדשות

אזור: תל אביב יפו

שיפוץ בניין מגורים בן 13 דירות והוספת 5 דירות חדשות.

פרויקטים נוספים