עולי הגרדום 14-16 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 20 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: ינואר 2027

אזור: רמת החייל

אדריכל: XS

סטטוס: בתכנון

היקף: 20 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: ינואר 2027

אזור: רמת החייל

אדריכל: XS

הריסת בניין בן 11 דירות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 20 דירות

פרויקטים נוספים