פינוי בינוי

עולי הגרדום 14-16 תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 11 דירות קיימות, הוספת 9 חדשות

אזור: תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 11 דירות קיימות, הוספת 9 חדשות

אזור: תל אביב יפו

שיפוץ 2 בנייני מגורים בני 11 דירות והוספת 9 דירות חדשות.

עולי הגרדום 14-16 תל אביב יפו

פרויקטים נוספים