סנהדרין 10 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 27 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2026

אזור: בבלי

אדריכל: אלון בן נון

סטטוס: בתכנון

היקף: 27 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2026

אזור: בבלי

אדריכל: אלון בן נון

הריסת בניין בן 12 דירות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 27 דירות

פרויקטים נוספים