פינוי בינוי

סנהדרין 10 תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 27 יחידות דיור חדשות

אזור: בבלי

אדריכל: אלון בן נון

סטטוס: בתכנון

היקף: 27 יחידות דיור חדשות

אזור: בבלי

אדריכל: אלון בן נון

הריסת בניין בן 12 דירות ישנות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 27 דירות חדשות

סנהדרין 10

פרויקטים נוספים