מתחם קיבוץ גלויות תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 185 דירות חדשות

צפי אכלוס: ינואר 2030

אזור: דרום ת"א

אדריכל: זית לב

סטטוס: בתכנון

היקף: 185 דירות חדשות

צפי אכלוס: ינואר 2030

אזור: דרום ת"א

אדריכל: זית לב

הריסת 96 דירות ובניית 185 דירות חדשות מהיסוד

פרויקטים נוספים