מתחם יצחק שדה תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 74 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: ינואר 2030

אזור: יד אליהו

אדריכל: אתגר נול אדריכלים

סטטוס: בתכנון

היקף: 74 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: ינואר 2030

אזור: יד אליהו

אדריכל: אתגר נול אדריכלים

הריסת 32 דירות ובניית 74 דירות חדשות מהיסוד

פרויקטים נוספים