מתחם הקופטים תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 347 דירות חדשות מהיסוד

צפי אכלוס: ינואר 2030

אזור: יפו

אדריכל: דרמן ורבקל אדריכלות

סטטוס: בתכנון

היקף: 347 דירות חדשות מהיסוד

צפי אכלוס: ינואר 2030

אזור: יפו

אדריכל: דרמן ורבקל אדריכלות

הריסת 166 דירות ובניית 347 דירות חדשות מהיסוד

פרויקטים נוספים