מתחם הס העצמאות הרצליה

סטטוס: בתכנון

היקף: 102 דירות חדשות מהיסוד

צפי אכלוס: ינואר 2030

אזור: מרכז העיר

אדריכל: זית לב

סטטוס: בתכנון

היקף: 102 דירות חדשות מהיסוד

צפי אכלוס: ינואר 2030

אזור: מרכז העיר

אדריכל: זית לב

הריסת 36 דירות ובניית 102 דירות חדשות מהיסוד

פרויקטים נוספים