מתחם בר-לב תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 115 דירות חדשות מהיסוד

צפי אכלוס: ינואר 2030

אזור: מזרח ת"א

אדריכל: בר אוריין אדריכלים

סטטוס: בתכנון

היקף: 115 דירות חדשות מהיסוד

צפי אכלוס: ינואר 2030

אזור: מזרח ת"א

אדריכל: בר אוריין אדריכלים

הריסת 32 דירות ובניית 115 דירות חדשות מהיסוד

פרויקטים נוספים