03-9674546

תמא 38

מרים החשמונאית 32-24, תל אביב יפו

סטטוס: בשיווק

היקף: 27 דירות, 15 דירות חדשות

אזור: תל אביב-יפו

סטטוס: בשיווק

היקף: 27 דירות, 15 דירות חדשות

אזור: תל אביב-יפו

בניין מגורים בן 27 דירות, הפרויקט כולל הוספת 15 דירות חדשות.

משרד עו”ד דיירים: לוי טילר ושות’ חברת עורכי דין, גיא פרבמן, רשף ושות’ משרד עורכי דין.

משרד עו”ד יזם: נשיץ ברנדס אמיר.

פרויקטים נוספים