מטמון כהן 6 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 18 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: כיכר המדינה

אדריכל: VaDa

סטטוס: בתכנון

היקף: 18 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: כיכר המדינה

אדריכל: VaDa

הריסת בניין בן 8 דירות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 11 דירות

פרויקטים נוספים