03-9674546

פינוי בינוי

מבצע קדש 19-21 רעננה

סטטוס: בשיווק

היקף: בניין בן 8 קומות ו - 28 יחידות דיור

סטטוס: בשיווק

היקף: בניין בן 8 קומות ו - 28 יחידות דיור

מבצע קדש 19-21 רעננה

הריסת 12 יחידות ובניה של 28 יחידות דיור חדשות

פרויקטים נוספים