ליסין 27 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 22 דירות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: כיכר המדינה

אדריכל: אלון בן נון

סטטוס: בתכנון

היקף: 22 דירות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: כיכר המדינה

אדריכל: אלון בן נון

הריסת בניין בן 12 דירות קיימות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 22 דירות

פרויקטים נוספים