ישראל מסלנט 26 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 13 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: ינואר 2027

אזור: שכונת שפירא

אדריכל: XS

סטטוס: בתכנון

היקף: 13 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: ינואר 2027

אזור: שכונת שפירא

אדריכל: XS

שיפוץ 2 בנייני מגורים בני 17 דירות והוספת 13 דירות חדשות

פרויקטים נוספים