פינוי בינוי

ישראל מסלנט 26 תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 17 דירות קיימות, הוספת 13 חדשות

אזור: תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 17 דירות קיימות, הוספת 13 חדשות

אזור: תל אביב יפו

שיפוץ 2 בנייני מגורים בני 17 דירות והוספת 13 דירות חדשות.

פרויקטים נוספים