יפתח 8-12 לה גארדיה 62 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 108 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: פברואר 2027

אזור: יד אליהו

אדריכל: אילן פיבקו

סטטוס: בתכנון

היקף: 108 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: פברואר 2027

אזור: יד אליהו

אדריכל: אילן פיבקו

הריסת 2 בניינים בני 36 דירות ובניית 4 בניינים חדשים מהיסוד בן 108 דירות

פרויקטים נוספים