ז’בוטינסקי 145 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 32 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2027

אזור: כיכר המדינה

אדריכל: זית לב

סטטוס: בתכנון

היקף: 32 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2027

אזור: כיכר המדינה

אדריכל: זית לב

הריסת בניין בן 16 דירות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 33 דירות

פרויקטים נוספים