ברלינר 2-4-6 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 43 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: רמת אביב

אדריכל: וקס דוידוב

סטטוס: בתכנון

היקף: 43 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: רמת אביב

אדריכל: וקס דוידוב

הריסת 3 בניינים בני 20 דירות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 43 דירות

פרויקטים נוספים