חנקין 11-13 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 44 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: הצפון החדש

אדריכל: זית לב

סטטוס: בתכנון

היקף: 44 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: הצפון החדש

אדריכל: זית לב

הריסת 2 בניינים בני 24 דירות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 44

פרויקטים נוספים