מתחם לובטקין תקוע תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 454 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: ינואר 2030

אזור: מזרח ת"א

אדריכל: רונאל לוי אדריכלים

סטטוס: בתכנון

היקף: 454 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: ינואר 2030

אזור: מזרח ת"א

אדריכל: רונאל לוי אדריכלים

הריסת 126 דירות ובניית 454 דירות חדשות מהיסוד

פרויקטים נוספים