שרת 34 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 21 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: כיכר המדינה

אדריכל: החדר

סטטוס: בתכנון

היקף: 21 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: כיכר המדינה

אדריכל: החדר

הריסת בניין בן 9 דירות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 21 דירות

פרויקטים נוספים