המאירי 9 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 25 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: נאות אפקה

אדריכל: וקס דוידוב

סטטוס: בתכנון

היקף: 25 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: נאות אפקה

אדריכל: וקס דוידוב

הריסת בניין בן 8 דירות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 25 דירות

פרויקטים נוספים