קהילת בודפשט 8 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 13 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: הדר יוסף

אדריכל: XS

סטטוס: בתכנון

היקף: 13 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: הדר יוסף

אדריכל: XS

הריסת בניין בן 4 דירות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 13 דירות

פרויקטים נוספים