יד המעביר 6 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 10 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: הדר יוסף

אדריכל: XS

סטטוס: בתכנון

היקף: 10 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: הדר יוסף

אדריכל: XS

הריסת בניין בן 3 דירות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 10 דירות

פרויקטים נוספים