בן יהודה 238 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 31 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: הצפון הישן

אדריכל: לילך הראל

סטטוס: בתכנון

היקף: 31 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: הצפון הישן

אדריכל: לילך הראל

הריסת בניין בן 21 דירות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 31 דירות

פרויקטים נוספים