ארנון 5 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 26 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: הצפון הישן

אדריכל: זית לב

סטטוס: בתכנון

היקף: 26 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: הצפון הישן

אדריכל: זית לב

הריסת בניין בן 18 דירות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 26 דירות

פרויקטים נוספים