הבנאי 21 ירושלים

סטטוס: בתכנון

היקף: 40 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: בית הכרם

אדריכל: שגית קרניאר

סטטוס: בתכנון

היקף: 40 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: בית הכרם

אדריכל: שגית קרניאר

הריסת בניין בן 18 דירות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 40 דירות

פרויקטים נוספים