דרך נמיר 111 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 32 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: הצפון החדש

אדריכל: זית לב

סטטוס: בתכנון

היקף: 32 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: הצפון החדש

אדריכל: זית לב

הריסת בניין בן 16 דירות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 32 דירות

פרויקטים נוספים