המשנה 3 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 27 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: בבלי

אדריכל: וקס דוידוב

סטטוס: בתכנון

היקף: 27 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: בבלי

אדריכל: וקס דוידוב

הריסת בניין בן 16 דירות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 27 דירות

פרויקטים נוספים