וורמייזה 8 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 20 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: הצפון הישן

אדריכל: XS

סטטוס: בתכנון

היקף: 20 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: הצפון הישן

אדריכל: XS

הריסת בניין בן 12 דירות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 20 דירות

פרויקטים נוספים