סוטין 17 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 16 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: הצפון החדש

אדריכל: מיליק אדריכלים

סטטוס: בתכנון

היקף: 16 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: הצפון החדש

אדריכל: מיליק אדריכלים

הריסת בניין בן 10 דירות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 16 דירות

פרויקטים נוספים