עמנואל הרומי 7 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 15 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: הצפון הישן

אדריכל: מיליק אדריכלים

סטטוס: בתכנון

היקף: 15 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: הצפון הישן

אדריכל: מיליק אדריכלים

הריסת בניין בן 10 דירות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 15 דירות

פרויקטים נוספים