הרוגי מלכות 14-16 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 21 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: אוגוסט 2026

אזור: רמת החייל

אדריכל: אלון בן נון

סטטוס: בתכנון

היקף: 21 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: אוגוסט 2026

אזור: רמת החייל

אדריכל: אלון בן נון

הריסת בניין בן 8 דירות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 21 דירות

פרויקטים נוספים