המשנה 2/ תוספתא 6 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 26 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: בבלי

אדריכל: וקס דוידוב

סטטוס: בתכנון

היקף: 26 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: בבלי

אדריכל: וקס דוידוב

הריסת בניין בן 16 דירות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 26 דירות

פרויקטים נוספים