פינוי בינוי

המשנה 12

סטטוס: בתכנון

היקף: 28 יחידות דיור חדשות

אזור: בבלי

אדריכל: וקס דוידוב

סטטוס: בתכנון

היקף: 28 יחידות דיור חדשות

אזור: בבלי

אדריכל: וקס דוידוב

הריסת בניין בן 16 דירות קיימות ובניין בניין חדש מהיסוד בן 28 יחידות דיור חדשות.

המשנה תל אביב

פרויקטים נוספים