חביבה רייק 3 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 44 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: ינואר 2027

אזור: יד אליהו

אדריכל: אורי מיליק

סטטוס: בתכנון

היקף: 44 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: ינואר 2027

אזור: יד אליהו

אדריכל: אורי מיליק

הריסת בניין בן 19 דירות קיימות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 44 דירות

פרויקטים נוספים