פינוי בינוי

חביבה רייק 3 תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 44 יחידות דיור חדשות

אזור: יד אליהו

אדריכל: פיבקו

סטטוס: בתכנון

היקף: 44 יחידות דיור חדשות

אזור: יד אליהו

אדריכל: פיבקו

הריסת בניין בן 19 דירות ישנות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 44 דירות חדשות

חביבה רייק

פרויקטים נוספים