המערכה 21-23 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 33 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: יד אליהו

אדריכל: זית לב

סטטוס: בתכנון

היקף: 33 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: יד אליהו

אדריכל: זית לב

2 בניינים בני 7 קומות, 33 יחידות דיור

פרויקטים נוספים