ברנדיס 3,5,7 תל אביב

סטטוס: בשיווק

היקף: 41 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2027

אזור: הצפון החדש

אדריכל: פיבקו

סטטוס: בשיווק

היקף: 41 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2027

אזור: הצפון החדש

אדריכל: פיבקו

הריסת בניין בן 19 דירות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 41 דירות

פרויקטים נוספים