פינוי בינוי

ברנדיס 3,5,7 תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 19 דירות קיימות, הוספת 22 דירות חדשות

אזור: תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 19 דירות קיימות, הוספת 22 דירות חדשות

אזור: תל אביב יפו

שיפוץ 3 בנייני מגורים בני 19 דירות והוספת 22 דירות חדשות.

פרויקטים נוספים