ברגסון 2-4-6 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 47 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: מרץ 2027

אזור: צפון תל אביב

אדריכל: אילן פיבקו

סטטוס: בתכנון

היקף: 47 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: מרץ 2027

אזור: צפון תל אביב

אדריכל: אילן פיבקו

הריסת בניין בן 24 דירות קיימות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 47 דירות

פרויקטים נוספים